Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Warszawie


nr rachunku bankowego:
51 1540 1287 2216 0000 4100 0001


kod Swift Banku: EBOSPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL51 1540 1287 2216 0000 4100 0001